top of page

Noddi clwb pêl-droed Cymreig Llundain

Ar hyn o bryd rydym yn sifftio trwy bentwr o geisiadau i fod yn noddwr cit newydd i ni - peidiwch â cholli'r cyfle hwn!

Rydyn ni'n glwb cyfeillgar, adnabyddus sydd â hanes gwych a llwyddiant diweddar, a nawr fyddai'r amser perffaith i chi adeiladu partneriaeth gyda ni. Mae gennym hefyd gysylltiadau da yn y gymuned bêl-droed a'r gymuned Gymraeg yn Llundain.

Mae’r prif amlygiad i’n noddwr i’w weld ar ein cit, ein gwefan, cyfathrebiadau e-bost a chyfryngau cymdeithasol a chyhoeddiadau printiedig, a gallwn archwilio ffyrdd eraill y gallwn weithio gyda chi.

Cysylltwch â'n rheolwr tîm cyntaf i gymryd y cam cyntaf tuag at ddod yn noddwr newydd unigryw i ni.

bottom of page